Shromáždění vlastníků 2014

On 06/11/2014, in Uncategorized, by Chalupa

Výbor připravuje shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ke Strašnické 51/14 a 78/12, Praha 10 – Strašnice,

Termín konání:   čtvrtek 27. listopadu 2014 od 18:00

Místo konání:   Divadlo Miriam, Ke Strašnické 10

Pozvánky budou rozeslány včetně podkladů nejméně 15 dní předem dle Stanov SVJ.

 

 

Shromáždění vlastníků 2013

On 16/10/2013, in Uncategorized, by Chalupa

Shromáždění vlastníků SVJ Ke Strašnické 51/14 a 78/12 se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu od 18:00 v divadle Miriam, Ke Strašnické 10. Všichni vlastníci bytových i nebytových jednotek jsou srdečně zváni.

výbor SVJ

 

Sjednocení barev

On 27/06/2013, in Uncategorized, by Chalupa

Už od zateplení domu a úpravy vchodů se snažíme i částečně ve spolupráci s architekty docílit jednotný design domu. Jde v zásadě o sjednocení provedených, prováděných a předpokládaných úprav tak, aby se směřovalo k jednotnému vzhledu stěn, podlah, doplňků i kovových částí. V průběhu výměny elektro a výtahů budou postupně nahrazeny modré plechy omítkou v již provedené kombinaci vanilka a bílá, která bude pro realizaci výtahů obnovena. Zůstanou rámy dveří a zábradlí. Byly bychom rádi, pokud by se podařilo ještě letos zajistit firmu na jednotné nalakování v barvě RAL 9007. Měla by to být šedá metalíza, co je použita na 2 vstupních dveřích. Pokud plánujete opravu dveří nebo natření rámu, použijte prosím tento odstín. Vlastní lakování by proběhlo po odsouhlasení na shromáždění v 11/2013 nebo taky ne, pokud nebudete souhlasit. Nové dřevěné dveře a madla zábradlí by pak byla v nějaké světlém dřevě. Vzhledem k tomu, že jsou již zastoupeny různé typy dýh a imitací, nebudeme asi schvalovat přesný druh dýhy a odstínu pro nově osazované dveře. Ty budou individuální dle vašeho cítění. Zbývající barvy žlutá, bílá a kovově šedá s nerezem výtahových dveří jsou adaptabilní k jakémukoliv typu dřeva. K oživení prostředí by pak mohla sloužit nějaká květinová výzdoba, ale to už bude individuálně na vás. Nesmí překážet úklidu, ohrožovat požární průchodnost schodiště a znečišťovat hlínou a opadáním společné prostory.

 

Už je to tady

On 27/06/2013, in Uncategorized, by Chalupa

Sotva dokončili své dílo elektrikáři začala hlavní událost roku. Čeká nás perný měsíc na jehož konci pojedeme krásnými novými výtahy. Pokud vás nyní vyzvu, abyste se obrátili na výbor, pokud vám výluka bude činit potíže, budete si říkat:“ si snad dělá … „. Ne opravdu sice asi nevyneseme do patra váš nákup, ale kdyby bylo cokoliv kolem výtahů, ozvěte se.

Pokud chcete vidět jak výtahy budou vypadat a fungovat zajděte do vchodů Ke Strašnické 16 a 18, kde jsou provedeny v krásné červené nebo do Kolovratské, kde jsou v korálové (lososové). Naše výtahy by měli být v kombinaci vanilka a bílá (v podstatě stejné barvy jako stěny na schodišti) s modrou podlahou a nerezovými dveřmi. Tuto kombinaci jsme viděli v jednom z referenčních domů a zdála se nám příjemně světlá. Doufám, že se vám bude líbit.

Možná, že jste zastánci teorie, že výtahy mohly ještě vydržet. Věřte nebo ne, ve vchodu Ke Strašnické 22, který se dělá současně s 20 a našima vchody 12 a 14, výtah zkolaboval totálně tuto neděli. Přesně den před oficiálním zahájením rekonstrukce. Díky tomu, že jsou přítomni profesionálové z Otisu a chtěli využívat výtahu pro rozvoz materiálu a strojovny, tak se jim podařilo improvizovaně výtah rozchodit aspoň do dneška. Tato historka potvrzuje naše přesvědčení, že k rekonstrukci jsme přistoupili za 5 minut 12. Navíc v době recese, kdy je cena díla nejnižší (až o 1/4 oproti cenám před 2 roky) a jsou nejnižší úroky na půjčky (cca 2/3 z úroků v době  zahájení prací na domě v roce 2010). V době různých příkazů z Bruselu nikdo netuší od kdy může přijít pokyn k výměně všech výtahů nesplňujících euronormy. Pak bude poptávka převyšovat schopnosti dodavatelů a cena se vyšroubuje hodně nahoru.

Další dobrá zpráva je, že první várku 4 výtahů zvládla firma Otis za 4 týdny místo 5 týdnů dle SOD. Výtahy začaly jezdit o cca 5-6 dní dříve. Proto, přestože u nás výluka začala až v úterý a v Kolovratské 20 a 22 až zítra, dle dnešního KD fa Otis potvrdila termín 1.8. jako bezproblémový.

 

 

Přerušení dodávky teplé vody

On 30/05/2013, in Uncategorized, by Chalupa

Od dneška 30.5. do zítra 31.5.  nepůjde teplá voda. Porucha na zařízení Pražské Teplárenské.

 

Oznámení o dražebním jednání

Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ nařizuje dražební jednání na den 28.5.2013 v 09:00 hod. do sídla Exekutorského úřadu Praha-západ, Plzeňská 298/276, Praha 5.

 Předmětem dražby budou:

 – bytová jednotka číslo 78/1 v budově č.p.51,78 na stavební parcelách 153/15 a 153/16

– spoluvlastnický podíl 118/7573 na budově č.p. 51,78

– spoluvlastnický podíl 472/120132 na parcele 153/1

– příslušenství náležející k bytové jednotce

 Bližší informace (celý text Usnesení exekutora, podmínky dražby) pro zájemce o dražbu u členů výboru SVJ Ke Strašnické 51/14 a 78/12.

 

Vážení obyvatelé domu,

upozorňujeme Vás, že v souladu se souhlasem shromážděním vlastníků bude v obou domech společenství provedena v období

 od 21.5. do 17.6. 2013

rekonstrukce elektrického vedení.

 Na provedení prací bylo vypsáno výběrové řízení, které bylo vyhodnocováno nezávisle zástupci výborů 3 SVJ a TDI. Z tohoto výběrového řízení vyšla objektivně vítězně firma Rejnok spol. s r. o., která kromě nejnižší ceny taky jako jediná garantovala provedení prací v před výměnou výtahů (od 24.6.) a též ze všech zúčastněných firem v nejkratší době.

 Rekonstrukce bude probíhat vždy jen v jednom vchodě a bude trvat 10 pracovních 

dní /vchod. Při rekonstrukci elektra se bude postupovat od nejvyšších pater směrem dolů. Během rekonstrukce bude byt krátce odpojen od sítě při přepojování na náhradní zdroj. Po dokončení výměny vedení na patře bude nutné ve večerních hodinách (cca 16-19 hod) zpřístupnit byt, aby byl připojen na nové vedení. Dodržení navrženého nebo s realizující firmou dohodnutého termínu zpřístupnění bytu bude nezbytné! Harmonogram připojování bytů bude vyvěšen na začátku rekonstrukce elektra dodavatelskou firmou.

 Během rekonstrukce budou též byty postupně odpojovány od slaboproudého vedení (telefony O2 a UPC). Počítejte s možností dočasného přerušení těchto služeb. U sítě UPC bude obnovení rozvodů prováděno přímo servisní firmou pracující pro UPC.

 Bude provedena výměna rozvodů domovního telefonu včetně zvonkového tabla a domácích přístrojů. V ceně rekonstrukce je obnovení stávajícího stavu – tj. osazení audio přístroje. Video telefon bude možné připojit za příplatek. Prosíme o oznámení zájmu o video přístroj do 15.5. na mail výboru SVJ.

 Rekonstrukce bude pravp. probíhat v následujících pracovních dnech:

cca od 21.5. do 4.6. ve vchodu č. 78/12

cca od 4.6. do 17.6. ve vchodu č. 51/14

 Vzhledem k současně již probíhajícím pracím ve vchodech Ke Strašnické 26/20 a 52/22 bude znám přesný harmonogram až na základě průběhu rekonstrukce v těchto 2 vchodech. Do akce vstupují další subjekty – PRE, O2, UPC a jejich subdodavatelé a termíny, proto výše uvedené informace budeme postupně upřesňovat. Sledujte prosím nástěnku a www stránky SVJ. V případě dotazů nás kontaktujte.

 Výbor SVJ

Ke Strašnické 51/14 a 78/12

 

Z důvodu zahájení přípravných prací na celkové výměně elektrorozvodů bylo vyhověno na přípravné schůzce dne 20.3. žádosti firmě Rejnok ohledně posunu termínu revizí na středu a čtvrtek 3.4. a 4.4. od 14:00 do 19:00. Bohužel na této schůzce nebyl přítomen nikdo, kdo by byl spraven ve věci provádění revizí následný , tj. tento týden ve vchodu 78/12. Nikdo tedy neinformoval ani mne ani Vás obyvatele vchodu. Já osobně jsem byl na dovolené a ačkoliv jsem byl trvale na mailu nedošla mi žádná informace o schůzce s firmou Rejnok. Velice mne mrzí, že se stalo, že Vy jste byli nachystáni, ale firma nedorazila. Firma měla odsouhlasenou změnu termínu od lidí, kterým do toho nic není (členové ostatních výborů SVJ), ale nemohla to tušit. Členové ostatních výborů žili v domění, že se informace nějak dostane tam, kam má. Nedostala.

Ještě jednou se omlouvám. Rozhodně nebylo naším cílem si z Vás vystřelit. Vím jak je těžké uvolnit se z práce. Tento text píšu v 23:16 a jsem stále v pracovním procesu. Nový rozpis na 3. a 4.4. vyvěsím po potvrzení firmou Rejnok.

Děkuji za pochopení a přijetí mé omluvy.

 

 

Rekonstrukce výtahů

On 10/02/2013, in Uncategorized, by Chalupa

Vážení obyvatelé domu,

upozorňujeme Vás, že z důvodu rekonstrukce schválené shromážděním vlastníků bude v obou domech společenství v období

od 24.6. do 1.8.2013

přerušen provoz výtahů.

Počítejte prosím s tímto termínem tak, aby nebyl v kolizi s Vámi předpokládanou činností, např. rekonstrukcí bytového jádra nebo jinou stavební činností, stěhováním apod. V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek v souvislosti s výlukou výtahu kontaktujte výbor SVJ. Děkujeme předem za Vaši vstřícnost a spolupráci během realizace stavby.

Výbor SVJ

 

STA aktuálně

On 30/12/2012, in Uncategorized, by Chalupa

Aktuální nastavení STA pro Váš Silvestrovský TV program.

nastavení_STA_2012-12-27

 
Společenství vlastníků jednotek Ke Strašnické 51/14 a 78/12, Praha 10-Strašnice
IČO 26693470, Společenství vlastníků jednotek, Spisová značka 2238 S, Městský soud v Praze