Proveden úklid společných prostor

On 01/09/2012, in Uncategorized, by Chalupa

V dubnu t.r. byly označeny některé předměty, které se nacházely v rozporu s domovním řádem ve společných prostorech. Ačkoliv se tehdy nepodařilo 20. dubna zorganizovat odvoz, ačkoliv byl výbor v některých případech ujištěn, že nepořádek zmizí do začátku léta, vlastníci této výzdoby nevyužili více jak 4 měsíce k její odstranění.

Dnes v sobotu 1.9.2012 bylo za asistence členů výboru provedeno vyklizení nepořádku. Byly ponechány pouze předměty, které souvisejí s pěstováním květin na chodbách, stavebniny, které nebyly na místě už v dubnu, esteticky hodnotné a opravdu cenné věci. Celkem bylo odvezeno cca 500 kg vašeho nepořádku.

Váš výbor

 

Dotace jsou na účtu SVJ

On 01/09/2012, in Uncategorized, by Chalupa

Dne 29.8.2012 byla na účet SVJ převedena z SFŽP očekávaná dotace.

 

Zateplení domu dokončeno

On 02/06/2012, in Uncategorized, by Chalupa

Revitalizace domu dle certifikátů autorizované inspektorky Ing. arch. Lányové z 1.11.2010 obsahující střechu, vnější plášť, okenní otvory, vstupní portály a vzduchotechniku a z 19.3.2012 týkající se zateplení vnitrobloku byla ukončena. Fa Holborn Group zkrátila dohodnutý termín o celý týden a tak umožnila vydání kolaudačního certifikátu ještě před koncem května. Stavba byla tedy řádně ukončena – zkolaudována a předána k užívání. Mnohaměsíční úsilí jak dodavatele tak i nás zástupců výborů všech SVJ, stavebního dozoru Ing. Vašáka, Ing. arch. Lányové a dalších tímto konečně dospělo do cíle. V současné době jsou ve spolupráci s dodavatelskou firmou dokompletovány požadované dokumenty pro SFŽP ČR a budou doloženy k žádosti o příspěvek v rámci programu Zelená úsporám nejpozději do 15.6.2012. Pak už budeme jen doufat, že SFŽP dostojí příslibu o přidělené částce, kterou by nám měl předat po dokončení stavby do konce roku 2012.

Skončila tak významná událost v životě tohoto domu, která změnila určitě výrazně k lepšímu jeho vnější vzhled. Zároveň si uvědomujeme, že se jedná jen o první krok, za kterým musí co nejdříve následovat další. Rozvody elektřiny prošly sice na veřejné části důkladnou revizí a v bytech revize připravujeme, ale celá koncepce elektrorozvodů je nejen morálně, ale dle současných požadavků zastaralá. Výtahy jsou na konci své životnosti a o jejich estetické a funkční úrovni raději ani nemluvě. Určitě by nějaké stavební úpravy snesly společné prostory, osvětlení a zábradlí na schodištích, sklepní kóje atd. Chtěli bychom během příštího roku provést  zušlechtění okolí domu, vyměnit propadlé obrubníky, obnovit povrch chodníků a provést odborné sadové úpravy, jak je tomu např. u panelových domů směrem k Průběžné ulici.

Bohužel i přes uzavřené oboustranné dohody s vlastníkem „bazénu“ nemůžeme urychlit zacelení této ošklivosti, která nyní ještě více vynikla vůči novému barevnému plášti budovy. Intenzivně spolupracujeme na vyřešení právních náležitostí, které by umožnily buď současnému vlastníkovi GPS Strašnice nebo vhodnému investorovi provést zde vyprojektované a stavebně povolené podzemní garáže a čtyřpodlažní nadzemní objekt. Vše je neskutečně složité už jen pokud se týká pouhého vyčištění historicky pokřivených a neřešených vlastnických vztahů. O dalším vývoji vás budeme informovat.

 

Harmonogram revitalizace

On 22/03/2012, in Uncategorized, by admin

Podle dnes obdrženého harmonogramu druhé fáze revitalizace začne firma Holborn v pondělí 26.3.2012 se stavbou lešení ve vnitrobloku. Zateplení zahájí na východní polovině a po dokončení budou pokračovat západní polovinou. Každá polovina by se měla zateplovat přibližně měsíc. Termín úplného dokončení stavebních prací je tedy odhadován na konec května.

 

Zateplení vnitrobloku

On 19/03/2012, in Uncategorized, by admin

S velkou radostí můžeme oznámit, že dnes byly podepsány smlouvy s majitelem Garážového parku, které nám umožní zateplit stěny do vnitrobloku a dokončit tak plánovanou rekonstrukci.

Pokud tedy půjde vše podle plánu, stihneme zažádat o dotaci z programu Zelená úsporám do termínu daného ministerstvem životního prostředí.

 
Společenství vlastníků jednotek Ke Strašnické 51/14 a 78/12, Praha 10-Strašnice
IČO 26693470, Společenství vlastníků jednotek, Spisová značka 2238 S, Městský soud v Praze